Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Επιτέλους, ο νέος μας χώρος στο Κέντρο του Βόλου είναι γεγονός!!!!
Στον Πεζόδρομο της Τοπάλη 75
Σε λίγες μέρες θα ακολουθήσουν και οι πρώτες μας φωτογραφίες